Gården & området rundt

Om gården

Det er et lite småbruk som ligger innerst i Holandsfjorden. Gården ble bygget mellom 1900-1915. Gården er en fradeling fra hovedbruket som min oldefar eide.

Vi ligger like ved tunnelåpningen riksvei 17 fra sørsiden. Det er veien son fører til Glomfjord og videre nordove. Kystriksveien har mye trafikk om sommeren og er en gjennomfarts åre.

Gårdstunet er intakt slik det var for hundre år siden. Det består av et hovedhus (som vi bor i hele året)

Fjøs / låve / silo (galleri / bibliotek / kjøkken / toalett) er ny innredning. Denne innredning er gjort så skånsomt som mulig, med redesign og i gjenbruk av materialer.

Eldhus, jordkjeller, snekkerbod, utedo (Utedoen er nå brukt som et lite lysthus) og et verksted (det er bygger under / rett etter krigen). Det fungerer i dag som to garasjer og er til privat bruk.

Området rundt

Vi ligger innerst i fjorden. Ca. en mil lenger ut i fjorden ligger Svartisen. Engenbreen.

Det er fult mulig å kombinere en tur til Svartisen og en tur hit.

Vi ligger rett under brekanten og det er vel det område en kommer nærmest Svartisen, hvis en kjører riksvei 17. En kan sitte på tunet her og hvis en er heldig kan en få med seg kalving fra isen. Naturen her er mektig og vi har også et av Helgelands største fjell (1453) her inne. Helgelandsbukken.

Området her er naturligvis også preget av utbygging av kraftindustrien Saltfjellet /Svartisen.

Så kontrastene mellom et gammelt bonde/småbruker samfunn og moderne industri vises. Vi utnytter det litt i «Våre Historiefortellinger» hvordan det var og at vi også i dag kan leve her inne i dette ville landskapet og samtidig være en del av et moderne pulserende samfunn.

Vi er omgitt av høye fjell, det er trangt inne i fjordbotn. Det blir litt drivhus effekt og kan bli veldig varm her på sommeren. Lett å få noe til å vokse. Vi har også varme kjære trær som er uvanlig så langt nord spesielt mye ALM og en del plantearter som vanligvis ikke vokser i disse områdene.

Gården har ikke husdyr utenom frittgående høns og en katt.

Vi låner dyr om sommeren, det kan være lam, hester, geit. Litt etter hva vi får tak i. Det er for å få mer liv her i turistsesongen.

Arrangementer

Vi har hatt mange forskjellige arrangementer.

En gang hver forsommer er det frilufts gudstjeneste på tunet her.

Vi har hatt flere konserter inne i fjøsen. Også på låven / konsert ute.

17 mai arr / hornmusikk / tale / tog bevertning.

Mange foredrag om ulike ting.

Ulike kulturelle innslag i forbindelse med åpning av ulike utstillinger.

Julemarked.

Kurs bl.a.. småsløyd. Sying og trykking av skinnfell.

Ta kontakt for å holde et arrangement

Turmulighet

Hvis vi får en konkret bestilling på forhånd legger vi opp tur sammen med bestiller.

Det er også flere turer i nærområde som vi har beskrevet i egen folder. Det er i tilknytning til område rundt her. Vi kan lage matpakker og hvis forhåndsbestilling kan vi være veiviser hvis ønskelig.

Vi prøver ellers å være så godt orientert så mulig om forholdene i kommunen. Vi viser ofte vei til andre destinasjoner rundt omkring i kommunen og hva som finnes av ulike tilbud.

Hage

Hagen her ligger på et flatt område.

Den er på flere mål

Vi har prøvd å sette den i stand slik at den har et gammeldags preg, og det tror jeg vi har lyktes bra med. Om sommeren er det en del småbord ute på terrassene foran fjøsen og eld huset.

Ofte sitter folk ute og drikker kaffe/spiser.

Vi har kjøkkenhage og bær/frukttre og bruke produkter fra hagen.

Det er også en liten lekeplass.

Vi produserer en del av den kortreiste maten eks jordbær, bringebær, vanlig hage bær, epler, plommer, potet og noe grønnsaker/urter. Egg fra frittgående høns til bakverk/matlaging. Vi følger årstidene og bruker sesongens råstoff.

Overnatting

Henviser og tilrettelegger slik at de kan få overnatting på omkringliggende overnattingssteder. Dette er noe vi arbeider med og kan være mer konkret etter hvert.