Et lite småbruk fra 1915, innerst i Holandsfjorden, rett ved Svartisen.

Fasiliteter

Les om hva vår kulturgård har å by på.

Fjøs kaféen

Vi har kortreist mat, følger årstidene, vi har alle rettigheter. Har på sommeren også rømmegrøt med spekemat med heimelaga flatbrød, vafler, lefser og kaker.

Vi produserer en del av den kortreiste maten eks jordbær, bringebær, vanlig hage bær, epler, plommer, potet og noe grønnsaker/urter. Egg fra frittgående høns til bakverk/matlaging. Vi følger årstidene og bruker sesongens råstoff.

Eldhuset

Dette huset brukes mye. Her bakes flatbrød og lefser. Her er i gammel gruve som er hundre år gammel og fremdeles intakt. Her kan en koke kaffe på svartkjelen å fyre i grua eller bare ta med seg mat og kaffe fra cafe, sitte foran ilden i grua å slappe av. Eller som skoleklasser gjør, de griller pølser.

Snekkerboden

Her står ting slik det sto når min farfar levde.  Han var fisker bonde og snekker. Gamle heimelaga redskap og tydelig spor etter en svunnen tid. Jeg synes det fungerer godt at det ikke blir så mye rørt på da en lettere ser hvordan det har vært tidligere.

Jordkjelleren

Den er til privat bruk og ikke for gjester.

Utedoen

Den er hel restaurert, den er også fra gården ble etablert. Har var forfallet så stor at mye måtte skiftes, men i dag står den som en liten perle, og det brukes som et lite lysthus. Det mest interessante er taket som er intakt og som er kledd med utbanka blikk av bøtter og spann, et tidsbilde som viser at en utnyttet det som en hadde.

Galleri Alfred

Jeg ønsket å utnytte noe av låven til et Galleri. Så en del av låven er avdelt og det er satt inn vinduer. Her som ellers så er det brukt vinduer fra 1886 som ikke bryter med det gamle miljøet.

Min eldste onkel var veldig kreativ og skapende. Han bodde her og døde ung. Det var naturlig å gi galleriet hans navn derav Alfred.

Vi har de siste fire årene hatt mange kunstutstillinger. De aller fleste på våren, sommer, tidlig høst, også hatt november/desember utstillinger.

Vi har hatt utstiller fra ulike deler av landet.

Dette er en interessant og fin måte å bruke lokalitetene på. Når det er store utstillinger bruker vi hele låven og galleriet. Dette fungerer godt og bygget skaper en spennende ramme for kunst. Dette er noe vi ønsker å utvikle videre.

Silo

Vi har tatt siloen som var på gården og laga et lite rom inspirert av at den skulle gi en annerledes opplevelse. Har er plass til 10-12 stk. kan bruke på den måte en vil, eks forspill, refleksjoner, samtaler osv.

Bibliotek

Toppen på siloen ble saga av. Det arealet som ble frigjort kunne da brukes til et lite bibliotek. Inngang fra låven. Dette rommet gir mulighet til å slappe litt av å kose seg, samt kan ha en uforstyrret privat samtale hvis en ønsker det.

Låven

Låven brukes også som serveringsted når det er store grupper her.

Hagen

I hagen produserer vi en del av den kortreiste maten eks jordbær, bringebær, vanlig hage bær, epler, plommer, potet og noe grønnsaker/urter. Egg fra frittgående høns til bakverk/matlaging. Vi følger årstidene og bruker sesongens råstoff.

Filosofi som ligger bak utformingen

Dette gamle miljøet kan gi et pusterom i en ellers travel hverdag. Her kan tiden stå litt stille. Kan gi gjenkjenning, minner, blir rørt, forstå mer av fortiden og få litt påfyll av ro, fred og stillhet.

Vi ønsker at dette skal være et unikt sted på veien, at våre gjester opplever at besøket her har gitt dem noe positivt (utgjøre en forskjell).

Kafe / Samlingslokale

Vi har ikke driftsbygning. Den gamle driftsbygningen bruker vi nå som hovedhus i forbindelse med drift av kulturgården. En gang var fjøsen her veldig moderne etter datidens målestokk, den ble bygget mellom 1900-1915? deler av den er over hundre år gammel. Den delen er av lafta tømmer. Den delen brukes i dag som kafelokale med plass til ca. 35 stk. Den er beholdt så intakt som mulig.

Og lokalene der gir en unik atmosfære, og stopper tiden. Den brukes av ulike grupper som bestiller og vil ha en annen opplevelse enn vanlig Lokalene brukes spesielt på sommeren som åpen kafe. Men også noe kafedrift hele året. Vi har avholdt mange personalsamlinger, bryllup, konfirmasjon og andre store begivenheter / mange bursdager her.

Mat

På sommeren har vi en fast meny på rømmegrøt, heimelaga flatbrød med spekemat. Vafler som stekes når de bestilles.

Ulike supper / lapskaus kaker og gjærbakst, lefser.

Vi holder fokus på mat som vi selv produserer eller som har lokal forankring. husmannskost.  Bruker helst gamle oppskrifter når det er mulig. Vi har fokus på bevaring / redesign / miljø og bærekraft.

Litt om gården
& området rundt

Om gården

Det er et lite småbruk som ligger innerst i Holandsfjorden. Gården ble bygget mellom 1900-1915. Gården er en fradeling fra hovedbruket som min oldefar eide.

Vi ligger like ved tunnelåpningen riksvei 17 fra sørsiden. Det er veien son fører til Glomfjord og videre nordove. Kystriksveien har mye trafikk om sommeren og er en gjennomfarts åre.

Gårdstunet er intakt slik det var for hundre år siden. Det består av et hovedhus (som vi bor i hele året)

Fjøs / låve / silo (galleri / bibliotek / kjøkken / toalett) er ny innredning. Denne innredning er gjort så skånsomt som mulig, med redesign og i gjenbruk av materialer.

Eldhus, jordkjeller, snekkerbod, utedo (Utedoen er nå brukt som et lite lysthus) og et verksted (det er bygger under / rett etter krigen). Det fungerer i dag som to garasjer og er til privat bruk.

Området rundt

Vi ligger innerst i fjorden. Ca. en mil lenger ut i fjorden ligger Svartisen. Engenbreen.

Det er fult mulig å kombinere en tur til Svartisen og en tur hit.

Vi ligger rett under brekanten og det er vel det område en kommer nærmest Svartisen, hvis en kjører riksvei 17. En kan sitte på tunet her og hvis en er heldig kan en få med seg kalving fra isen. Naturen her er mektig og vi har også et av Helgelands største fjell (1453) her inne. Helgelandsbukken.

Området her er naturligvis også preget av utbygging av kraftindustrien Saltfjellet /Svartisen.

Så kontrastene mellom et gammelt bonde/småbruker samfunn og moderne industri vises. Vi utnytter det litt i «Våre Historiefortellinger» hvordan det var og at vi også i dag kan leve her inne i dette ville landskapet og samtidig være en del av et moderne pulserende samfunn.

Vi er omgitt av høye fjell, det er trangt inne i fjordbotn. Det blir litt drivhus effekt og kan bli veldig varm her på sommeren. Lett å få noe til å vokse. Vi har også varme kjære trær som er uvanlig så langt nord spesielt mye ALM og en del plantearter som vanligvis ikke vokser i disse områdene.

Gården har ikke husdyr utenom frittgående høns og en katt.

Vi låner dyr om sommeren, det kan være lam, hester, geit. Litt etter hva vi får tak i. Det er for å få mer liv her i turistsesongen.

Arrangementer

Vi har hatt mange forskjellige arrangementer.

En gang hver forsommer er det frilufts gudstjeneste på tunet her.

Vi har hatt flere konserter inne i fjøsen. Også på låven / konsert ute.

17 mai arr / hornmusikk / tale / tog bevertning.

Mange foredrag om ulike ting.

Ulike kulturelle innslag i forbindelse med åpning av ulike utstillinger.

Julemarked.

Kurs bl.a.. småsløyd. Sying og trykking av skinnfell.

Ta kontakt for å holde et arrangement

Turmulighet

Hvis vi får en konkret bestilling på forhånd legger vi opp tur sammen med bestiller.

Det er også flere turer i nærområde som vi har beskrevet i egen folder. Det er i tilknytning til område rundt her. Vi kan lage matpakker og hvis forhåndsbestilling kan vi være veiviser hvis ønskelig.

Vi prøver ellers å være så godt orientert så mulig om forholdene i kommunen. Vi viser ofte vei til andre destinasjoner rundt omkring i kommunen og hva som finnes av ulike tilbud.

Hage

Hagen her ligger på et flatt område.

Den er på flere mål

Vi har prøvd å sette den i stand slik at den har et gammeldags preg, og det tror jeg vi har lyktes bra med. Om sommeren er det en del småbord ute på terrassene foran fjøsen og eld huset.

Ofte sitter folk ute og drikker kaffe/spiser.

Vi har kjøkkenhage og bær/frukttre og bruke produkter fra hagen.

Det er også en liten lekeplass.

Vi produserer en del av den kortreiste maten eks jordbær, bringebær, vanlig hage bær, epler, plommer, potet og noe grønnsaker/urter. Egg fra frittgående høns til bakverk/matlaging. Vi følger årstidene og bruker sesongens råstoff.

Overnatting

Henviser og tilrettelegger slik at de kan få overnatting på omkringliggende overnattingssteder. Dette er noe vi arbeider med og kan være mer konkret etter hvert.